Finans

BDDK’dan hurda altın kararı

Yastık altı altın tasarruflarının iktisada kazandırılması için değer arz eden, hurda altın değerleme sisteminin işlerliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesini teminen “Bankaların Değerli Maden Alım Satımına Ait Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yer alan taban milyem pahaları tablosunda değişiklik yapıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) açıklamasında, bankalarca dikkate alınmak üzere hurda altın değerlemesinde kullanılacak minimum milyem bedellerinin, “Bankaların Değerli Maden Alım Satımına Ait Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 10/02/2021 tarihli ve 31391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yönetmelik kapsamında belirlenen minimum milyem bedellerinin bankaların altın toplama çalışmasına aracılık eden mutabakatlı eksperleri ve altın rafinerilerini olumsuz etkilememesi, hurda altınların bankalardaki altın hesaplarına aktarılması yoluyla iktisada kazandırılması sürecinin sekteye uğramaması ve bankacılık bölümünün mecburî karşılıklarının ifasına da hizmet eden hurda altın toplama faaliyetinin devamının bankaların TL ve döviz likiditelerini artırma ve kredi verme kapasitelerini güçlendirmesi hedefiyle yastık altı altın tasarruflarının iktisada kazandırılması için ehemmiyet arz eden hurda altın değerleme sisteminin işlerliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesini teminen Yönetmelikte yer alan taban milyem bedelleri tablosunda değişiklik yapılarak 31.12.2021 tarih ve 31706 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.”

Açıklamaya nazaran, bankalarca hurda altın değerlemesinde kullanılacak minimum milyem pahaları tablosundaki değişiklikler şu formda:

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu