Ekonomi

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin tarife hesaplama yol ve temellerinde değişiklik

EPDK’nin, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Tarz ve Esasları’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yordam ve Temelleri, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklikle, adap ve temeller kapsamında bir tarife uygulama periyodu için hesaplanan makul getiri fiyatının, verimlilik parametresi uygulanması ile bulunan sabit ve değişken işletme masrafı bileşenleri toplamının şura tarafından uygun görülen oranına tekabül eden meblağdan daha düşük olması durumunda, kelam konusu iki fiyatın ortalaması ilgili tarife uygulama devrine ait toplam makul getiri meblağı olarak dikkate alınacak.

Heyet, kelam konusu yöntem ve asılların tarife belirleme sürecine ait unsurunun dördüncü yahut beşinci fıkrasına nazaran hesaplanan gelir farklarının tamamının yahut bir kısmının tesirlerinin cari ve/veya bir sonraki tarife uygulama devrine yansıtılmasına karar verebilecek.

Yöntem ve temellerin sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasına ait hususunda yapılan değişiklikle de gelir ihtiyacının dağıtılmasında rastgele bir müşteri kümesinin tüketim aralığında müşteri bulunmaması halinde, ilgili müşteri kümesi için uygulanacak sistem kullanım bedeli konsey tarafından belirlenecek.

Öte yandan, ilgili adap ve asılların düzenlenmiş işletme masraflarına ait genel unsurlarının belirlendiği hususuna nazaran, daha evvel dağıtım faaliyeti kapsamında oluşan Katma Paha Vergisi ve kurumlar vergisi hariç öteki vergi, fotoğraf, harç ve gibisi masraflar tarife hesaplamalarında dikkate alınırken, yapılan değişiklikle kelam konusu hesaplamalarda Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin de hariç tutulmasına karar verildi.

Ayrıyeten, daha evvel her türlü para cezası, vergi cezaları, mali mevzuatta tanımlanan ve ilgili fıkra kapsamına girmeyen kanunen kabul edilmeyen sarfiyatlar ile mahkeme ve avukatlık masrafları, düzenlenmiş işletme sarfiyatı hesaplamalarında dikkate alınmazken, yapılan değişiklikle buna icra, tahkim ve arabuluculuk sarfiyatları de dahil edildi.

Kelam konusu metot ve temellerin düzenlenmiş işletme masraflarının ögelerinin belirlendiği hususunun beşinci fıkrasına eklenen bent ile dağıtım şirketinin, CNG yahut LNG alım fiyatları ile uyguladığı doğal gaz fiyatları ortasındaki maliyet farkını tarife uygulama devrinde geçerli olan sistem kullanım bedelleriyle karşılayamaması ya da kelam konusu maliyet farkının üzerinde gelir elde etmesi halinde ortadaki fark sonraki tarife uygulama periyodu hesaplamalarında düzeltmeye husus edilecek.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu