Ekonomi

Kur muhafazalı mevduatta yasal altyapı sağlanıyor

Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna eklenen süreksiz unsura nazaran; bankalar nezdinde 21 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2022 tarihleri ortasında açılan TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Merkez Bankasına nakit kaynak aktarmaya yahut bu emelle bankalara özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç etmeye ve ihraç edilecek senet ile ihraç yapılacak bankaları belirlemeye, özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ve nakit kaynak transferi için Bakanlık bütçesinden mevcut ya da açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Bu kapsamda ödenecek takviye meblağını ve hesaplama metodunu , dayanaktan yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap tiplerini, vadeleri, limitleri,hesapların vadeden evvel kapatılması durumuna yapılabilecek kesintileri, uygulamaya ve kontrole ait yöntem ve temelleri belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kanun teklifiyle , Merkez Bankası Kanunun Para-kredi konusunda Bankanın misyon ve yetkilerini düzenleyen 40’ncı unsuruna “ banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ilişkin para, alacak, mal , hak ve varlıklar hacdilemez, üzerlerine ihtiyati önlem veye muhtaçlığı haciz konulamaz” fıkrası ekleniyor.

İdari Yargılama Metodu Kanununda yapılan değişikliğe nazaran, vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ait olarak açılan davalarda, dava konusu meblağın yüzde 50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyecek.

BOTAŞ tarafından Bakanlık görüşü alınarak bölgesel ve iklimsel şartlar dikkate alınarak vilayet yahut bölge bazında kademeli doğalgaz satışı fiyatı uygulanacak.

Müteahhitlere fiyat farkı verilecek

4734 Sayılı Kanuna nazaran ihalesi yapılan ve teklifin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden yahut teklifin yürürlüğe girdiği tarihten evvel fesih yahut tasfiye edilmeksizin kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile üretim işlerine ait TL üzerinden yapılan mal ve hizmet alımları ile üretim işlerine ait TL üzerinden yapılan mukavelelerde 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri ortasında gerçekleştirilen kısımlar için yeniden bu tarihlerde ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ilişkin endeks, 1 Temmuz 2021 tarihinden evvel yapılan işlerde ise 2021 Haziran ayına ilişkin endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve mukavele fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine kontratına nazaran hesaplanan fiyat farkına ek olarak ek fiyat farkı verilecek.

Memur ve emeklilerin maaşlarında yapılan artışa ait yasal düzenleme de yasa teklifinde yer alırken BES’te devlet katkısını yüzde 30’a çıkarılması da düzenleniyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu