Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (02.02.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hataları Araştırma Konseyi Başkanlığı (MASAK) ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Ortak Mali İstihbarat Ünitesi (JFIU) Ortasında Karapara Aklama, İrtibatlı Öncül Cürümler ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5137)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5138)

–– Tasfiye Olan S.S. Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Kamuya Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Karar ile Tasfiye Olan S.S. Meyve ve Mamülleri Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Kamuya Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 5139)

–– Ziraî Kuraklıkla Uğraş ve Kuraklık İdaresi Çalışmaları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5140)

–– Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5141)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Ünitelerin Nitelik, Kurulduğu Kent ve Ülke, Misyon Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Şurası Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5142)

–– Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin İsminin Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5143)

–– 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Dayanağına Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5144)

–– Antalya İli, Alanya ve Gazipaşa İlçeleri Hudutları İçerisinde Bulunan Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandı Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Birtakım Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5145)

–– Sinop İli, Erfelek İlçesi, Merkez Mahallesinde Bulunan Taşınmazın, Otogar ve İtfaiye Hizmet Binası Yapılması Maksadıyla Erfelek Belediye Başkanlığı Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5146)

–– 154 kV Nilüfer GIS Trafo Merkezi Alanı ve İlişki Yolu Projesi Kapsamında Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5147)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Güç Nakil Sınırlarının İmali Gayesiyle Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5148)

YÖNETMELİKLER

–– Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5149)

–– Milletlerarası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği

–– Hayvansal Besinler İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

BİLDİRİMLER

–– Yerli Hayvan Irk ve Sınırlarının Tescili Hakkında Bildiri (Tebliğ No: 2004/39)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2021/52)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2022/1)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2022/2)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/9/2021 Tarihli ve E: 2018/75, K: 2021/61 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2018/37136 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu