Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (07.01.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Ortasında Hayvan Sıhhati Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5081)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Ortasında Kolaylaştırılmış Gümrük Sınırına Ait Muahedenin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5082)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Ortasında Gümrük Mevzularında Üçlü Komite Tesis Edilmesine Ait Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5083)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Eğitim Alanında İşbirliği Muahedesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5084)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Mersin ve Ankara Vilayetlerinde Bulunan Birtakım Alanların Orman Hudutları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5085)

–– Antalya ve İstanbul Vilayetlerinde Tesis Edilecek Trafo Binalarının Üretimi Gayesiyle Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5086)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Güç Nakil Çizgilerinin Üretimi Emeliyle Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5087)

YÖNETMELİKLER

–– Çevresel Gürültünün Kıymetlendirilmesi ve İdaresi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Rekabet Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

BİLDİRİMLER

–– Kamu Toplumsal Tesislerine Ait Bildirim (No: 2022-1)

–– Patron Uygulama Bildirisinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Bildirim

KARARLAR

–– Biyogüvenlik Kararları (Karar No: 20, 21, 22, 23, 24)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2021 Tarihli ve 2018/14884 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu