Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (11.01.2022)

YASAMA KISMI

KANUN

7350 Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Güç Bakanlığı Ortasında Doğal Gaz Teslimatına Ait Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5088)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Unsurunun Birinci Fıkrası Kararından Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Konseyi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5089)

–– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Seyahatlerde Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5090)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/5)

YARGIÇLAR VE SAVCILAR KONSEYİ KARARLARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Şurasına İlişkin Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Deterjanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Temas ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Usullerine ve Elektronik Ortamda Mukavele İlgisinin Kurulmasına Ait Yönetmelik

–– Bağımsız Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER

–– 2022 Yılı Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Dayanağı Meblağlarına Ait Bildirim

–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2022/1)

–– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Bildirim (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2022/2)

HEYET KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 06/01/2022 Tarihli ve 10715 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu