Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (12.01.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Ulusal Savunma Üniversitesi Teşkilatının Oluşturulması Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5092)

YÖNETMELİK

–– İnönü Üniversitesi Daima Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİMLER

–– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Bildirisi (Sıra No: 2)

–– Gelir Vergisi Genel Bildirimi (Seri No: 318)

–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Bildirisi (Tebliğ No: 2021/43)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2021/63)

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu