Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (12.02.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YARGIÇLAR VE SAVCILAR KONSEYİ KARARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Şurası Genel Şurasının 10/02/2022 Tarihli ve 2022/76 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Yapı Kontrolü Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Mekatronik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİ

–– Yapı Sahipleri ile Yapı Kontrolü Hizmet Mukavelesi İmzalayacak Yapı Kontrol Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine Ait Tarz ve Temellere Dair Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri

KONSEY KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 10/02/2022 Tarihli ve 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784 ve 10785 Sayılı Kararları

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu