Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (14.01.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mahallesi Hudutları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5100)

–– Konya İli, Karatay İlçesi, Akçeşme, Kerimdedeçeşme ve Sarıyakup Mahalleleri Sonları İçerisinde Bulunan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5101)

–– Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesinde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5102)

–– Denizli İli, Tavas İlçesinde S:61796, S:63642 ve S:200808574 Numaralı IV. Küme Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Alanlarda, Ruhsatlara Bahis Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin Gereksinim Duyulan Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5103)

–– (Beşikdüzü-Vakfıkebir) Devlet Yolu Ayr.-Vakfıkebir Organize Sanayi Vilayet Yolu Projesi Kapsamında Birtakım Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5104)

–– Kırıkkale İli, Merkez İlçe, Aşağımahmutlar Mahallesinde Bulunan Birtakım Taşınmazların, Küçük Sanayi Sitesi Yapılması Gayesiyle Kırıkkale Belediye Başkanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5105)

–– 380 kV Kastamonu 380-Bartın OSB Güç İletim Sınırı Projesi Kapsamında Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması ile 21/3/2019 Tarihli ve 847 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5106)

YÖNETMELİKLER

–– Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği

–– Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Şura Toplantılarının Adap ve Asılları ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Misyonları Hakkında Yönetmelik

–– Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği

–– Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Suralara Ait Yönetmelik

–– Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

BİLDİRİLER

–– İthalatta Standartlara Uygunluk Kontrolü Bildirimi (Ürün Güvenliği ve Kontrolü: 2022/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Ürün Güvenliği ve Kontrolü: 2022/26)

–– Tıbbi Aygıtların İthalat Kontrolü Bildirisi (Ürün Güvenliği ve Kontrolü: 2022/16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Ürün Güvenliği ve Kontrolü: 2022/27)

–– Birtakım Dokumacılık, Konfeksiyon ve Deri Eserlerinin Kontrolüne Ait Bildirim (Ürün Güvenliği ve Kontrolü: 2022/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Ürün Güvenliği ve Kontrolü: 2022/28)

–– Araç Modüllerinin İthalat Kontrolü Bildirisi (Ürün Güvenliği ve Kontrolü: 2022/25)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Ürün Güvenliği ve Kontrolü: 2022/29)

HEYET KARARLARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurasının 13/01/2022 Tarihli ve 10042 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurasının 13/01/2022 Tarihli ve 10043 Sayılı Kararı

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 21/10/2021 Tarihli ve 2017/28308 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/10/2021 Tarihli ve 2017/34502 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/10/2021 Tarihli ve 2016/9325 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 3 ve 6. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu