Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (18.12.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bursa Vilayetinde Yapılacak Olan Batarya Hücresi ve Modül Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 4924)

–– Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4925)

YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Konseyi Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 954)

DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Şurası Genel Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 955)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599)

YÖNETMELİKLER

–– Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Elektrik Piyasası Kapasite Sistemi Yönetmeliği

–– Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Eserlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER

–– Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Kararın Uygulanmasına Ait Bildiri (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (2021/1)

–– Kırsal Kalkınma Dayanakları Kapsamında Ferdi Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Bildirim (Tebliğ No: 2021/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2021/47)

HEYET KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 16/12/2021 Tarihli ve 10645-1, 10645-2 ve 10645-3 Sayılı Kararları

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu