Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (19.01.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan Emekçilere, 2022 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Müddetlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5124)

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş yahut Tertiplerin Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Şurası Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5125)

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5126)

–– Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Çalışanı Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kayseri Üniversitesi Lisan Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Nişantaşı Üniversitesi Ağız ve Diş Sıhhati Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİLER

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının 17/01/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-01, 02, 03 ve 04 Sayılı Kararları

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/11/2021 Tarihli ve 2017/26636 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu