Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (22.01.2022)

YASAMA KISMI

KANUN

7351 Ferdi Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMM KARARI

1314 Anayasa Mahkemesine Üye Seçimine Ait Karar

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Afganistan’da İnsani Yardıma Muhtaç Sivil Halka Temel İnsani Gereksinimlerinin Karşılanması İçin Dayanak Olunması Gayesiyle Yardım Kampanyası Başlatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5130)

–– Harikulâde Hal Süreçleri İnceleme Kurulunun Vazife Mühletinin Bir Yıl Müddetle Uzatılması Hakkında Karar (Karar: 2022/19)

YÖNETMELİKLER

–– Mal, Hak yahut Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik

–– Taban Tarama Gerecinin Çevresel İdaresi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Fiyat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Üretim İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER

–– Vergi Yol Kanunu Genel Bildirisi (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Sıra No: 535)

–– Gümrük Genel Bildirimi (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 184)

–– Gümrük Genel Bildirisi (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 186)

–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildiri (Tebliğ No: 2006/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri

–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildiri (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim

–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildiri (Tebliğ No: 2007/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri

–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildiri (Tebliğ No: 2007/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim

–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildirim (Tebliğ No: 2007/28)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri

–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildiri (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim

–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildirim (Tebliğ No: 2011/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri

–– Çek Defterlerinin Baskı Biçimine ve Bankaların Gebe Ödemekle Yükümlü Olduğu Ölçünün Belirlenmesine Ait Bildiri (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2022/3)

–– Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Minimum Özkaynak Ölçülerinin Yine Belirlenmesi ile İlgili Bildiri

KONSEY KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 20/01/2022 Tarihli ve 10733, 10734 ve 10740 Sayılı Kararları

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu