Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (24.12.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Ferdî Performans Kıymetlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Asansör Periyodik Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Fiyat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankaların Özkaynaklarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Kıymetlendirilmesine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Homeopatik Tıbbi Eserler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

BİLDİRİLER

–– 2022 Yılı Uzmanlık Taban Fiyat Tarifesi

–– 2022 Yılı Tanıklık Fiyat Tarifesi

–– Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Fiyat Tarifesi Hakkında Bildiri (No: MSÜGGM – 2021/6)

–– Kırsal Kalkınma Dayanakları Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Bildirim (No: 2021/61)

–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildirim (No: 2022/1)

–– 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Hususunun Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sonunun 31/12/2022 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına Ait Bildirim (No: 2022/1)

KARAR

–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2021/5)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2021 Tarihli ve 2018/14509 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2021 Tarihli ve 2018/10018 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/11/2021 Tarihli ve 2019/2762 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu