Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (28.01.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİM

–– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Mukavelesi Kanunu Mucibince; İşkollarındaki Emekçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına Ait 2022 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Bildirim

HEYET KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Şurasının 27/01/2022 Tarihli ve 10745, 10747 ve 10748 Sayılı Kararları

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 21/10/2021 Tarihli ve 2016/12847 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay Büyük Genel Konseyinin 26/01/2022 Tarihli ve 2022/1 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu