Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (28.12.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Birtakım Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Disiplin Amirleri Yönetmeliği

BİLDİRİLER

–– İflas Yönetimi Fiyatı, Yazı ve Bildiri Masrafı Tarifesi Hakkında Bildiri

–– Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Fiyat Tarifesi

–– Çiftlik Muhasebe Bilgi Ağı Sistemine Dâhil Olan Ziraî İşletmelere İştirak Takviyesi Ödemesi Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2021/42)

–– Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Minimum Fiyat Tarifesine Ait Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri

–– 702 Sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Vazifeleri ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin 4/A Hususu Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına Ait Bildiri

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/11/2021 Tarihli ve 2017/31996 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2021 Tarihli ve 2017/36487 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2021 Tarihli ve 2018/11352 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2017/31733 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu