Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (30.12.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komitesi Bünyesinde Hazırlanan Ekli Tehlikeli Malların Karayolu ile Milletlerarası Nakliyatına Ait Avrupa Muahedesinin Eklerinde Yapılan 2021 Yılına İlişkin Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5018)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Ortasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Muahedesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5020)

–– Türk-Özbek Milletlerarası Kara Ulaştırması Karma Kurul Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5021)

–– Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Kurul Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5022)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5023)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lesoto Krallığı Hükümeti Ortasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Mutabakatının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5024)

–– Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Ortasında Gümrük Hususlarında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Mutabakatının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5025)

MİLLETLERARASI MUKAVELE

–– AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesinin Ortak Transit Rejimine Ait Kontratın I inci ve III üncü Eklerini Değiştiren 1/6/2021 Tarihli ve 1/2021 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5019)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Birtakım Mutabakatların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5027)

–– Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bilgi Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5028)

–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5029)

–– Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5030)

–– Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın TEKNOGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5031)

–– Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ADYÜ Teknokent Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5032)

–– Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Biruni Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5033)

–– Kocaeli İli, Dilovası İlçesi Sonları İçerisinde “Rezerv Yapı Alanı” Olarak Belirlenen Alanda Yer Alan Kimi Taşınmazların Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5034)

–– Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Topçuoğlu Mahallesi Hudutları İçerisinde Bulunan Kimi Taşınmazların, Gürcükapı Camii Etrafı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5035)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Güç Nakil Sınırlarının İmali Maksadıyla Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5036)

–– Bursa-Karacabey Ayrımı-Zeytinbağı-Mudanya Vilayet Yolu, Bursa-Karacabey Ayrımı-Zeytinbağı-Mudanya Vilayet Yolu-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Sanayi Bölge Kavşağı ve Temas Yolu Projesi Kapsamında Birtakım Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5037)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Yuvarlak Ada Mevkii Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5038)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Kayalık Ada Mevkii Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5039)

–– Çankırı İli, Orta İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Sakaeli Köyü Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5040)

–– Niğde İli, Merkez İlçe, Hıdırlık Mahallesi Sonları İçerisinde Yer Alan Kimi Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 5041)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi Başkanlığı (MASAK) ile Çin Karapara Aklamayla Gayret İzleme ve Tahlil Merkezi (CAMLMAC) Ortasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5042)

YÖNETMELİKLER

–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5026)

–– Yurtdışında Daimî Vazifelere Atanacak İşçi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5043)

–– Biyosidal Eserler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Perakende Ticarette Uygulanacak Unsur ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİMLER

–– Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Ait Bildiri (Tebliğ No: 2021/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2021/38)

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara Ait Bildiri (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (İhracat 2021/12)

–– Akaryakıt Cinslerine Etanol Harmanlanması Hakkında Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim

HEYET KARARI

–– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Konseyinin 24/12/2021 Tarihli ve 2021/562 Sayılı Kararı

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2018/33476 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/11/2021 Tarihli ve 2016/2486 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/11/2021 Tarihli ve 2018/28616 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 3 ve 4. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu