Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (31.12.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Süreksiz 67 nci Hususunda Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5046)

–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Bedel Vergisi Oranlarının Tespitine Ait Kararda Değişiklik Yapılması ile 3065 Sayılı Katma Kıymet Vergisi Kanununun Süreksiz 37 nci Hususunun Uygulama Müddeti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5047)

–– Kimi Kamu İktisadi Teşebbüslerine İlişkin Takım ve Durumların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2021/613)

–– Eleman Temininde Zahmet Çekilen Yerlerde ve Hizmet Kısımlarında Sıhhat Hizmetlerinin Tesirli ve Verimli Bir Halde Yürütülebilmesi Maksadıyla Kontratlı Sıhhat İşçisi İstihdam Edilecek Hizmet Ünitelerinin, 2022 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar: 2021/614)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/617, 618, 619, 620, 621)

YÖNETMELİKLER

–– Dozimetri Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine Ait Yönetmelik

–– Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Tesislerinden Yararlanacak Kişi, Kamu ve Özel Kuruluşların

Sistem, Aygıt ve Donanımlarına Yer Tahsisi ve Kule Kullandırılması Hizmetlerinin Sağlanmasına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Çalışanı Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER

–– Mesleksel Yeterlilik Kurumu Mesleksel Yeterlilik Evrakı Mecburiliği Getirilen Mesleklere Ait Bildirim (Sıra No: 2021/2)

–– 2872 Sayılı Etraf Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım İştirak Hissesi Meblağlarına Ait Bildiri (2022/1)

–– Ulusal Emlak Genel Bildirimi (Sıra No: 407)

–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine Ait Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Bildirim (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim

–– Doğal Çiçek Soğanlarının 2022 Yılı İhracat Listesi Hakkında Bildirim (No: 2021/46)

–– Tıbbi Sülük Yıllık İhracat Kotasının Tahsisi ve CITES Dokümanı Düzenlenmesi Hakkında Bildiri (No: 2021/50)

–– Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Nazaran Yaş Çay Üreticilerine 2021Yılı Yaş Çay Eseri İçin Fark Ödemesi Takviyesi Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2021/51)

–– Karayolu Yolcu Nakliyatında Kullanılan Terminallere Ait Tavan Fiyat Tarifeleri Hakkında Bildiri

–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2021/17)

–– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Bildirim (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2021/18)

–– 2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına Ait Bildiri (2022/1)

–– Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yine Kıymetlendirilmesine Ait Bildirim (2022/2)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2021 Tarihli ve 2018/5316 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2018/13952 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/10/2021 Tarihli ve 2018/34757 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2021 Tarihli ve 2019/4821 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2. ve 3. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

İLÂN KISMI

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu