Ekonomi

Sermaye piyasası araçları ihracında teminatlarına düzenleme

Sermaye Piyasası Konseyi (SPK), sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihracında verilecek teminatlara ait asılları belirledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihracına ait yol ve asıllar hakkında bildiriye nazaran, ihraççılar, ihraç edecekleri sermaye piyasası araçlarını bildiri kapsamında teminat altına alabilecek. SPK; ihraççı, ihraççının çeşidi yahut finansal durumu, ihraç meblağı yahut ihracı planlanan sermaye piyasası aracı tipine bağlı olarak ihraç edilecek sermaye piyasası aracının teminat altına alınmasını mecburî tutabilecek.

Teminata bahis varlıkların mülkiyetinin, genel saklama yetkisine sahip yatırım kuruluşları olarak tanımlanan teminat yöneticisine bölümü yahut bunlar üzerinde teminat yöneticisi lehine hudutlu tıpkı hak tesisine ait süreçler tamamlanmadan, bildiri kapsamında teminatlı sermaye piyasası aracının satışına başlanamayacak. Bu süreçler en geç satışa başlanmadan bir iş günü evvel tamamlanacak.

SPK, teminata bahis varlıkların bölüm tarihindeki bedelinin, ihraççının teminatlı ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarından doğan yükümlülüklerinin periyot tarihi prestijiyle hesaplanan fiyatına eşit ya da bu fiyattan yüksek olmasını isteyebilecek.

Bildirim kapsamında sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihracı için SPK’dan bu gayeyle bir ihraç tavanı alınacak. Alınan ihraç tavanı çerçevesinde yapılacak ihraçların teminatlı olması zarurî olacak.

Teminata bahis varlıklara ait düzenlemeler

Bildiriye nazaran, nakit TL yahut Döviz, Hazine tarafından ihraç edilen döviz cinsinden tahviller, DİBS, Varlık Kiralama AŞ tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Borsa İstanbul Yıldız Pazarda süreç gören hisseler, bankalar tarafından ihraç edilmiş özkaynak hesaplamasına dahil edilecek niteliktekiler hariç borçlanma araçları, rastgele bir kısıtlama içermeksizin birinci talepte derhal ödeme taahhüdünü içeren banka teminat mektupları, yatırım fonu katılma hisseleri, borsada süreç gören standart değerli madenler, ipoteğe dayalı menkul değerler ve varlığa dayalı menkul değerler, sigortalanması kaidesiyle, 4721 sayılı kanunun 704. hususunda belirtilen taşınmaz mallar ile sayılan varlıklar üzerinde tesis edilebilecek sonlu birebir haklar ihraç edilecek sermaye piyasası araçları için teminata bahis edilebilecek.

Varlığa yahut ipoteğe dayalı menkul değerler bildirisinin 16. hususunda belirlenen nitelikleri haiz, tıpkı bildirimin 15. unsurunun birinci fıkrasında sayılan varlıklar ile niteliğine uygun olması durumunda sigortalanması koşuluyla ticari süreçlerde taşınır rehini kanununun 5. unsurunun birinci fıkrasının ilgili bentlerinde yer alan varlıkların da teminata mevzu edilebilecek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu