Ekonomi

Stokçuluğa ağır cezalar getiren teklif Meclis’te kabul edildi

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Konseyinde kabul edildi.

Kanuna nazaran, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin kimi limanların işletme hakkı verilmesi/devri prosedürüyle özelleştirilmeleri sonucunda imzalanan 49 yıldan az müddetli mukavele mühletleri; müracaat gerçekleştirilmesi ve kontrattan kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılacak.

Ek kontratlarda müddet uzatımı, ek mukavele bedeli ve ödeme şartlarıyla ilgili bahisler dışında, özelleştirme mukavelesini değiştirecek rastgele bir karara yer verilemeyecek. Ek mukaveleyle uzatılan mühlet, yatırım müddetlerine eklenemeyecek.

Ek kontrat bedelinin tespitinde, Özelleştirme Yönetimi Başkanlığınca Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kararları kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu’na nazaran değerleme yapmaya yetkili en az iki kuruluş danışman olarak görevlendirilecek.

Özelleştirme mukavelesi bedeli, işletici/alıcı tarafından yapılan yatırım meblağları, kapasite artışı ve özelleştirme sonrasında işletici şirket paylarının satışı kelam konusu olmuş ise bu bedeller ve öbür tüm bilgiler dikkate alınarak, milletlerarası değerleme standartlarına nazaran hazırlanmış değerleme raporlarıyla belirlenen ek kontrat bedeli, uzatım mühleti ve öbür bahisler, Özelleştirme Yüksek Heyeti’nin onayına sunulacak.

Özelleştirme Yüksek Heyeti’nin onayı halinde Özelleştirme Yönetimi Başkanlığınca alıcı/işleticilere ek kontrat imzalanmak üzere üç ayı geçmemek üzere mühlet verilecek. Talep halinde bir sefere mahsus olmak üzere birinci verilen süreyi geçmemek üzere ek mühlet verilebilecek.

LPG depolamanın kapsamı genişletilecek

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan “depolama” tarifinin kapsamı genişletilecek. Tarifteki “LPG dağıtıcıları” ibaresi; “piyasa faaliyetinde bulunanlar” biçiminde değiştirilecek. Böylelikle öteki lisans sahipleri de kapsama dahil edilecek. Rafinerilerin, rafineri alanı dışında LPG depolama muhtaçlıklarının karşılanması hedefiyle “depolama” tarifine rafinericiler de eklenecek.

Kaçakçılıkla Çaba Kanunu’na alışılmamış fiillerden ötürü haklarında katılaşmış mahkumiyet kararı bulunanlara, LPG Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisans verilmeyecek.

Lisans sahibinin hukukî kişi olması durumunda kelam konusu hukuksal kişilikte cürmün işlendiği tarih prestijiyle yüzde 10’dan fazla hisseye sahip ortaklar ile vazifeden ayrılmış olan yahut hala vazifede bulunan idare heyeti lider ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmeyecek, bu bireyler lisans başvurusu yapan hukukî kişiliklerde direkt hisse sahibi olamayacak.

Yenilenebilir güçte yerli üretim takviyesi

Yenilenebilir Güç Kaynaklarının Elektrik Gücü Üretimi Emelli Kullanımına Ait Kanun kapsamında, 30 Haziran 2021’den sonra işletmeye girecek kapasite artışları, işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanacak.

Kapatılan ETİBANK ve Türkiye Elektrik Kurumu ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve özelleştirilen elektrik dağıtım şirketleri ismine tapuda tescil edilen ve bu tescil sırasında geçmişte harç, döner sermaye üzere hizmet bedelleri ödenmiş olan mülkiyet ve mülkiyetten gayri tıpkı hakların (tesislerin), faaliyet alanlarına nazaran TEİAŞ yahut Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’ye devranı; tekrarlanmış harç, döner sermaye üzere hizmet bedeli ödenmeden sağlanacak.

Tescil süreçlerine ait bölüm ve tashih süreçleri her türlü harç ve döner sermaye hizmet bedelinden muaf olacak.

Stokçuluğa karşı caydırıcılık artırılacak

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un “ceza hükümleri” başlıklı unsurunda değişiklik yapılacak.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa istikrarını ve hür rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sonu tekrar belirlenecek.

Caydırıcılığın artırılması hedefiyle 50 bin lira olan alt hudut 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst hudut ise 2 milyon liraya çıkarılacak.

Oda ve Borsa alacaklarında icra takipleri duracak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kararlarına nazaran, üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda hisseleri ve borsa tescil fiyatı ile oda ve borsaların, birliğe olan aidat borçları asılları ile Sigortacılık Kanunu uyarınca TOBB’a ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarına ait alacaklar bakımından 31 Aralık 2023’e kadar derdest olan icra ve iflas takipleri duracak, taraf ve takip süreçleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmeyecek, yeni icra ve iflas takipleri olmayacak, vakit aşımı mühletleri ile takip hukukuna ait müddetler duracak. Bu mühletler durma mühletinin sona erdiği günden itibaren işlemeye başlayacak.

Durma mühletinin başladığı tarih prestijiyle, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan müddetler, durma mühletinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 30 gün uzamış sayılacak.

Teklifin yasalaşmasının akabinde, İstişare Şurası önerisi kabul edildi. Buna nazaran, Genel Konsey 6 Ocak Perşembe günü çalışmayacak.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, alınan karar yeterince, birleşimi, 11 Ocak Salı saat 15.00’da toplanmak üzere kapattı.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu