Finans

Uzaktan müşteri edinimi uygulamasında kapsam genişledi

Finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri yeni müşteri kazanımında uzaktan kimlik tespiti usulleri ve elektronik ortamda mukavele münasebeti kurabilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Usullerine ve Elektronik Ortamda Kontrat Bağlantısının Kurulmasına Ait Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğin gayesi, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti sistemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak hizmetlere yönelik olarak aralıklı olsun olmasın bir bilişim yahut elektronik haberleşme aygıtı üzerinden yazılı formun yerine geçecek formda ya da uzaklıklı olarak kontrat alakasının kurulmasına yönelik yöntem ve temelleri düzenlemek olarak belirlendi.

Buna nazaran, uzaktan kimlik tespiti, müşteri temsilcisi ile kişinin; fizikî olarak birebir ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak imajlı görüşmesi ve birbiriyle bağlantı kurması ile yapılacak.

Uzaktan kimlik tespiti yolu bu Yönetmelikte belirtilen kaideler dâhilinde uygulanacak. Uygulanacak formül, yüz yüze yapılan kimlik tespiti formülüne benzeri ve taban düzeyde risk ihtiva edecek formda tasarlanacak.

Uzaktan kimlik tespitinde kullanılacak manzaralı görüşme formülünde muhtemel teknolojik, operasyonel ve gibisi riskler dikkate alınarak kâfi düzeyde güvenlik tedbirleri alınacak.

Uzaktan kimlik tespiti süreci, kritik bir süreç olarak kıymetlendirilir ve sürecin bilgi teknolojileri yahut müşteri temsilcisi tarafından tek başına başlatılması, onaylanması ve tamamlanmasına imkân vermeyecek formda tasarlanır ve işletilecek. Sürecin kişi tarafından başlatılması, bilgi teknolojileri tarafından uygulanan denetimler ile devam ettirilmesi ve müşteri temsilcisi tarafından yapılacak onaylama ve ek denetimler ile tamamlanması sağlanacak. Müşteri temsilcisi tarafından yapılan denetimlerde sürecin riskli bulunması halinde süreç ikinci bir onaya gönderilir yahut sonlandırılacak.

Uzaktan kimlik tespitine ait kullanılacak süreç, sistem, eser ve hizmetlerin Türkiye’de üretilmesi yahut üreticilerinin ar-ge merkezlerinin Türkiye’de bulunması için azami itina gösterilir ve dış hizmet alımında değerli bir kriter olarak pahalandırılacak. Bu cins sağlayıcıların ve üreticilerin Türkiye’de müdahale gruplarının bulunması kural olacak.

Kimlik tespiti sırasında kullanılacak dokümanlara, bu evraklarda var olan doğrulanabilir özelliklere ve doğrulamanın yapılması sırasında kullanılacak kriterlere ait ayrıntılı dokümanlar oluşturulacak.

Şirketin belirlediği uzaktan kimlik tespiti sürecinin uygulanmasından evvel, süreç dokümanları oluşturulur ve sürecin aktifliği test edilerek sonuçları yazılı hale getirilecek. Test sonuçlarının başarılı bulunmaması durumunda süreçte gerekli güncellemeler yapılır ve sürecin aktifliği ve yeterliliği sağlanmadıkça süreç uygulanmayacak.

Uzaktan kimlik tespiti süreci yılda en az bir kere gözden geçirilir. Güvenlik ihlallerinin tespit edilmesi yahut gerçekleşmesi, ilgili mevzuatta değişiklik yapılması, şirketin mümkün dolandırıcılık yahut sahtecilik teşkil edebilecek hareketlerden haberdar olması ve kullanılan uzaktan kimlik tespiti formülüne ait zayıflıkların ortaya çıkması üzere durumlarda teknolojik gelişmeler ve uygulamada kazanılan tecrübeler dikkate alınarak sürecin ayrıyeten gözden geçirilmesi sağlanır ve gerekli güncellemeler yapılacak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu