Ekonomi

Varlıklarını TL’ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası Resmi Gazete’de

Kanuna nazaran, süreksiz vergi periyotları de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap devirleri ile 2023 hesap devri süreksiz vergi periyotlarında Vergi Kanunu kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ait koşulların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak.

Enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen periyotlar, “enflasyon düzeltmesi koşullarının gerçekleşmediği dönem” olarak pahalandırılacak.

31 Aralık 2023 tarihli mali tablolar ise enflasyon düzeltmesi kurallarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi olacak.

Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/zarar farkı, geçmiş yıllar kar/zararı hesabında gösterilecek. Bu halde tespit edilen geçmiş yıl karı vergiye tabi tutulmayacak, geçmiş yıl ziyanı zarar olarak kabul edilmeyecek.

– TL dönüşümüne vergi istisnası

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve iştirak fonu büyüklüğü içerisinde Türk lirasının hissesinin artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi hedefiyle, yabancı paralarını Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı yararları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar hisseleri vergiden istisna olacak.

Kurumların Döviz tevdiat ve katılma hesaplarında bulunan yabancı paralarını dördüncü süreksiz vergi periyoduna ait beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlıkları en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ile katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, periyot sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı çıkarlarının son 3 aya isabet eden kısmı vergiden istisna edilecek.

Ayrıyeten yabancı para cinsinden varlıkların Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kur farkı yararları ile vade sonunda elde edilen faiz ve kar hisseleri vergilendirilmeyecek. Mezkur istisnaya, dönüşümün desteklenmesi kapsamında Merkez Bankası tarafından yapılan dayanak ödemeleri ve periyot sonu değerlemesinden kaynaklanan faiz ve kar hisseleri da dahil olacak.

Bu kapsamda bir süreksiz vergi devrinden sonra Türk lirasına dönüşümün gerçekleşmesi durumunda devir sonu ile Türk lirasına çevrildiği tarih aralığına isabet eden kur farkı yararları da vergiden istisna edilecek.

Kurumların, altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, belirtilen minimum müddetler dahilinde değerlendirmeleri durumunda, altının Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kurum karı ile periyot sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan hesaplardan vade sonunda elde edilen faiz ve kar hisseleri ile öbür yararlar da vergilendirilmeyecek.

​​​​​​​Gerek yabancı paraların gerekse altın hesaplarının Türk lirasına dönüşme esnasında yabancı paraların yahut altın hesaplarının değerlenmesinden bir ziyan oluşması halinde bu ziyan, kurum çıkarının tespitinde dikkate alınacak.

Bu istisnalar, yararları bilanço temeline nazaran tespit edilen gelir vergisi mükellefleri için de geçerli olacak. Bu kapsamda açılan hesaplardan vadesinden evvel çekim yapılması durumunda, istisna edilen meblağlar nedeniyle vaktinde tahakkuk ettirilmeyen vergiler, ceza ve gecikme faizi uygulanarak tahsil edilecek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu