Ekonomi

Yatırım için temel kaide ‘hukukun üstünlüğü’

Elif KARACA

Avrupa Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (Eurochambres) Lideri Luc Frieden Türkiye’nin coğrafik pozisyonu ve Gümrük Birliği sayesinde Avrupa sanayisine değerli bir tedarikçi olma konusunda önemli bir avantaja sahip olduğunu, lakin yatırımlar için cazip bir adres olmanın coğrafik yakınlıktan daha fazlasını gerektirdiğini söyledi. DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Freiden, hukukun üstünlüğü, düzgün yönetişim, işleyen ve bağımsız bir yargı sistemi ve mülkiyet haklarının inançta olması üzere şartların ehemmiyetine dikkat çekerek, “Türkiye bu temel ihtiyaçları ne kadar güzel karşılarsa, o kadar çok iş çekecektir” formunda konuştu.

Türkiye ile Gümrük Birliği’nin, AB’nin rastgele bir üçüncü ülkeyle sahip olduğu en gelişmiş ticari bağlardan biri olduğunu belirten Freiden, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve güncellenmesinin Avrupa’nın ticaret siyasetindeki en karmaşık projelerden biri olduğunu, Yeşil Mutabakat’ın Türkiye ile AB ortasındaki Gümrük Birliği’nin modernizasyonu bağlamında da görülebileceğini söyledi.

■ Türkiye, pandemi kaynaklı tedarik zinciri kasvetleri nedeniyle avantajlı bir pozisyona sahip ve değerli alternatif tedarikçi ülkelerden biri olarak görülüyor. Önümüzdeki periyotta bunun sürdürülebilir olacağını düşünüyor musunuz?

İktisatta globalleşmenin devam etmesi Avrupalı şirketler açısından da olumlu. Bununla birlikte, Asya’dan Avrupa’ya tedarik zincirlerinin tekrar düzenlenmesi, bilhassa kriz vakitlerinde global pazarlara daha az bağımlı olmak için mantıklı. COVID-19 krizi ve tüm endüstriyel kesimlerde yaşanan çip badiresi nedeniyle pek çok Avrupalı şirket uzun tedarik zincirlerini tekrar gözden geçiriyor. AB’ye komşu ülkelerin tamamı tedarikçileri kendilerine çekerek bundan yararlanabilir Temelinde bu hem Türkiye hem de Avrupa ülkeleri içi bir fırsat.

■ Türkiye’nin lokasyon avantajı Avrupa ülkeleri için uzun vadeli bir tercih olmasını sağlayabilir mi?

Türkiye’nin coğrafik pozisyonu, endüstrisi için değerli bir avantaj oluşturuyor. Türkiye iktisadı 25 yılı aşkın bir müddettir Gümrük Birliği aracılığıyla AB ile münasebet içinde. Eurochambres Gümrük Birliği’nin geliştirilmesi ve modernizasyonuna ait tartışmaları faal olarak takip etmektedir. Avrupa ve Türk iş etrafları ortasındaki ve iş etrafları ile kamu otoriteleri ortasında diyalog ve karşılıklı anlayış büyük kıymet taşıyor. Eurochambres, “Türkiye AB İş Diyaloğu” projesini Türk üyemiz TOBB ile yakın işbirliği içinde muvaffakiyetle yürütmektedir. Bu teşebbüs, Avrupa’da bulunan sanayi ve ticaret odalarının AB-Türkiye ekonomik bağlantılarını ve karşılıklı anlayışı geliştirmek gayesiyle 20 yılı aşkın müddettir yürüttüğü faaliyetlere dayanmaktadır.

■ İhracatı artırmak hükümetin önceliklerinin başında geliyor. Türkiye bu gayeye ulaşmak için ne yapmalı?

Bugün Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık %40’ı zati AB ile gerçekleşmektedir. Çoklukla işletmeler, en büyük ticari fırsatlarının nerede olduğunu çok âlâ bilirler. Gümrük Birliği kapsamındaki eser kümeleri, 2021’de yaklaşık 40 milyar Euroluk otomotiv, hazır giysi ve kimyasallarla Türkiye’nin AB’ye ihracatının başında geliyor. Türkiye ve öbür Avrupa ülkeleri ortasındaki ticaretin, hem ithalat hem de ihracat olmak üzere pek çok eseri içerecek biçimde daha da artması mümkün.

■ Türkiye, Avrupa’dan uzak pozisyonu nedeniyle Çin’i daha ağır etkileyen tedarik zinciri meseleleri nedeniyle Çin’den hisse alabilir mi? Türkiye bu avantajı kendisine daha yararlı kılmak için ne yapmalı?

Türkiye coğrafik pozisyonu ve Gümrük Birliği nedeniyle, Avrupa sanayisi için kıymetli bir tedarikçi olma konusunda önemli bir avantaja sahip, lakin yatırımlar için cazibeli bir adres olmak coğrafik yakınlıktan daha fazlasını gerektiriyor. Hukukun üstünlüğü, yeterli yönetişim, işleyen ve bağımsız bir yargı sistemi ve mülkiyet haklarının inançta olması üzere şartlar temel ihtiyaçlar. Türkiye bu temel ihtiyaçları ne kadar yeterli karşılarsa, o kadar çok iş çekecektir. AB ve Türkiye, pandemic kaynaklı ekonomik ve toplumsal hasarı onarmayı, toparlanmayı güçlendirmeyi ve gelecek jenerasyonlar için daha âlâ bir gelecek hazırlanmayı hedefl iyor. Uzun vadeli işbirliğimiz içinde bu ögelerin tamamının dikkate alınması gerekiyor. Yeşil Mutabakat, Türkiye ile AB ortasındaki Gümrük Birliği’nin modernizasyonu bağlamında görülmelidir. Hem AB’nin hem de Türkiye’nin savlı gündemlerinin olduğu, tekrar dönüşümü temel alan döngüsel iktisat ve endüstride karbonsuzlaşma gelecekteki bağlarımızın temel ögesi haline gelmelidir. Yenilikçi Türk işletmeleri, Avrupa sanayiinin kıymetler zincirinin ayrılmaz bir kesimidir.

■ Gümrük Birliği’nin güncellenmesi neden değerli?

Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve güncellenmesi Avrupa’nın ticaret siyasetindeki en karmaşık projelerden biri. Yepyeni muahede 1993’te müzakere edilen Türkiye ile Gümrük Birliği, AB’nin rastgele bir üçüncü ülkeyle sahip olduğu en gelişmiş ticari ilgilerden biri durumunda ve 1995’ten bu yana AB-Türkiye ticaretini üç kattan fazla artırdı. Bununla birlikte, dünya o vakitten beri değerli ölçüde değişti, bu nedenle mevcut ve gelecekteki iş gereksinimlerine ahenk sağlamak gerekiyor. Adaptasyon yalnızca kapsamı değil tıpkı vakitte uygulamayı da içermelidir. Hizmetlerin ve kamu ihalelerinin dikkate alınması, düzgün bir işleyişin sağlanması için uygulama ve denetimlerin daha âlâ senkronize edilmesi gerekir. AB-Türkiye münasebeti, güçlü ve derin bir ekonomik işbirliğine dayanmaktadır ve Eurochambres üzere kuruluşlar, bu bağlantıları tüm üye ülkelerin işletmeleri için yararlı olacak biçimde ele almak ve geliştirmek için katkı sağlar.

Eurochambres 20 milyonun üzerinde şirketi temsil ediyor

Avrupa Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (Eurochambres) 45 üye, 1700 bölgesel ve mahallî odadan oluşan ağıyla 20 milyondan fazla şirketi temsil etmektedir. Eurochambres üyelerinin 25’i direkt üye olup, temsil ettiği şirketlerin yüzde 93’ünden fazlası KOBİ statüsünde yer almaktadır. Eurochambres üyelerinin istihdam sağladığı kişi sayısı 120 milyonun üzerinde yer almaktadır. Avrupa ülkelerindeki sanayi ve ticaret odalarının seslerini duyurmak, pozisyonlarını güçlendirmek, iş dünyasına paha katan projelere iştiraklerini artırmak, oda ağını geliştirmek, işletmeler için ilişkiler ve ortak programlar sağlama tarafında faaliyetleri bulanan Eurochambres’ın stratejik öncelikleri üç başlık altında sıralanmaktadır: iş dünyasındaki şartlar, pazarlardaki fırsatlar ve kaynaklara erişim. Lüksemburg’da adalet, savunma ve maliye bakanlığı vazifelerinde bulunan Eurochambres Lideri Freiden siyasetin akabinde çeşitli şirketlerde ve bankalarda kıymetli konumlarda bulundu. Belçika hukuku kapsamında 28 Şubat 1958 tarihinde düzenlenen Odalar Konferansı ile kar gayesi gütmeyen memleketler arası bir Birlik olarak Belçika maddelerine nazaran kurulan Eurochambres’a 1966’da katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) “ortak üye” statüsünde yer almaktadır. TOBB Lideri Rıfat Hisarcıklıoğlu 16 Ekim 2021’de, 2022-2023 yılları için Eurochambres Başkanvekilliği misyonuna yine seçildi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu