Ekonomi

“YouTuber”lara vergi düzenlemesinde detaylar aşikâr oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının, Gelir Vergisi Genel Bildirimi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kelam konusu düzenlemeye nazaran, bu kapsamda elde edilen belirli meblağa kadar olan yararlarda yalnızca bankalar tarafından stopaj yapılacak, defter tutulmayacak, fatura düzenlenmeyecek, beyanname verilmeyecek.

İstisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin ikametgahlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ait ilgili vergi dairelerinden istisna evrakı almaları zarurî olacak. Bu doküman, istisna edilen faaliyetlerle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarının açılışında kullanılacak. İstisna kapsamındaki faaliyet nedeniyle birden fazla hesap açılabilecek.

İstisnadan yararlanabilmek hedefiyle bankada hesap açan yahut hesaplarını bu emelle kullanmaya başlayan mükelleflerin banka hesaplarına ait bilgilerini bir ay içinde bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmeleri gerekecek.

– İstisna kapsamındaki çıkarlar

Toplumsal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen, reklam, sponsorluk gelirleri, bağışlar, ikramlar, bahşişler, fiyatlı abonelik gelirleri üzere gelirler istisna kapsamında dikkate alınacak.

Toplumsal ağ sağlayıcısı olarak kabul edilmeyen ferdî internet siteleri, elektronik ticaret siteleri, haber siteleri üzere etkileşim gayeli içeriğin ikincil ve yan hizmet olarak sunulduğu platformlarda faaliyette bulunan şahısların bu faaliyetlerinden elde ettikleri çıkarlar için mezkur istisna kararları uygulanmayacak.

Taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştiriciliği faaliyeti kapsamında sırf elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde edilen fiyatlı uygulama satış geliri, reklam geliri, uygulama içi satış geliri, sponsorluk geliri, fiyatlı abonelik geliri üzere gelirler istisna kapsamında dikkate alınacak. Öbür taraftan, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları dışında elde edilen kazançlarsa istisna kapsamında değerlendirilmeyecek.

– Bankalar stopaj yapacak

Bankalar bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat meblağı üzerinden, transfer tarihi prestijiyle yüzde 15 oranında gelir vergisi stopajı yapmak ve takip eden ayda verilecek muhtasar beyannameyle beyan edip ödemekle yükümlü olacak.

Banka hesabına yatırılan para meblağı (stopaj öncesi tutar) 2022’de 880 bin lirayı aşmadığı sürece, stopajla kalınacak, gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek. Öbür gelirler nedeniyle gelir vergisi beyannamesi verilecek olursa bu kapsamdaki gelirler beyannameye dahil edilmeyecek.

Ayrıyeten 880 bin lira fiyatı aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve doküman düzenleme zorunlulukları bulunmayacak.

Karın tıpkı olarak elde edilmesi durumunda, malın rayiç bedeli birebir ay içinde bankaya yatırılırsa istisna koşulları ihlal edilmemiş olacak.

Toplumsal içerik üreticileri tarafından internet ortamındaki toplumsal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen gelirlerin üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elde edilmesi durumunda da istisnadan yararlanılabilecek.

– İstisna koşulları her yıl için farklı pahalandırılacak

İlgili takvim yılında istisna koşullarını sonradan kaybedenlerle bu kuralları ihlal edenler, kuralın kaybedildiği yahut ihlal edildiği yıl için kelam konusu istisnadan yararlanamayacak, bu kapsamda elde edilen karların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecek.

Bu durumda, husus kararı uyarınca tevkif edilen vergiler beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecek. İlgili takvim yılında rastgele bir nedenden dolayı istisnadan yararlanılamaması, sonraki yıllarda istisnadan yararlanılmasına pürüz teşkil etmeyecek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu