Ekonomi

10 bireyden sekizi iklim değişikliğinden telaşlı

Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Güç Tercihleri 2022 araştırması’nın sonuçları açıklandı. Araştırma, Türkiye’de her 10 bireyden sekizinin iklim değişikliği için kaygı duyduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya nazaran her üç şahıstan biri etraf ve iklim siyasetlerinin oy tercihlerini etkilediğini söylerken, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle çabada kâfi uğraş göstermediğini düşünenlerin oranı ise %82.

Anket çalışmasının öne çıkan sonuçlarına nazaran;

– Toplumun %83’ü iklim değişikliği için kaygılı olduğunu belirtiyor. Bu oran, beş yıldır yapılan araştırmalardaki en yüksek telaş seviyesi.

– Her üç şahıstan biri parti yahut adayların etraf ve iklim konusundaki siyasetlerinin oy tercihlerini etkilediğini söylüyor.

– Toplumun %82’si Türkiye’nin iklim değişikliğiyle uğraşta kâfi uğraş göstermediğini düşünüyor.

– Her 10 şahıstan 9’u Türkiye’nin en az Avrupa kadar iklim değişikliğiyle çaba için efor göstermesi gerektiğini tabir ediyor.

– Her üç bireyden ikisi iklim değişikliğinin sebebini orman kayıpları olarak görüyor.

– Görüşülen şahısların en çok karşı çıktığı güç kaynakları nükleer güç ve kömür santralları olurken, en çok tercih ettiği kaynaklar ise güneş ve rüzgar gücü.

İklim Haber ve KONDA Araştırma, Türkiye kamuoyunun iklim değişikliği algısını ölçmek ve giderek derinleşen iklim krizi hakkındaki görüşlerini öğrenmek için 2018’den beri her yıl tekrar ettiği anket çalışmasını bu yıl daha kapsamlı gerçekleştirdi. Türkiye çapında 2252 şahısla telefon görüşmesi yapılarak gerçekleştirilen anket, iklim krizinin tesirlerinin ve alınması gereken tedbirlerin Türkiye’deki algısına, toplumun güç tercihlerine, iklim değişikliğiyle uğraşa bakış açısına ve bu kapsamda toplumun taleplerine odaklanıyor.

Kasım 2022’de görüşülen her 10 şahıstan sekizi iklim değişikliği konusunda kaygılı olduğunu söz ediyor. Bu, 2018’teki birinci araştırmadan bu yana ölçülen en yüksek oran. Tasa düzeyi hayat usulü yahut dini inançlara nazaran kayda bedel bir değişim göstermezken, eğitim düzeyi arttıkça telaş düzeyinin de arttığı gözlemleniyor. Tıpkı vakitte, araştırmaya katılanların %78’i iklim değişikliğinin insan faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıktığını belirtiyor. Toplumun yalnızca %2’si iklim değişikliği diye bir şey olmadığını düşünüyor.

Bu yıl ankete eklenen “Partilerin/adayların Çevre/İklim/ Güç konusundaki siyasetleri oy tercihinizi etkiliyor mu?” sorusuna her üç bireyden biri parti yahut adayların etraf ve iklim konusundaki siyasetlerinin oy tercihini etkilediği yanıtını veriyor. Çalışmaya nazaran, eğitim düzeyi arttıkça, “çevre ve iklim konusundaki siyasetler oy tercihimi etkiler” cevabını verenlerin oranı artıyor.

Toplumun %39’u Türkiye’nin iklim değişikliğiyle çabada hiç efor göstermediğini düşünürken, %43’ü de bir gayret gösterdiğini lakin kâfi olmadığını belirtiyor. İştirakçilere Türkiye’nin iklim değişikliğiyle uğraş için ne kadar efor göstermesi gerektiği sorulduğunda ise, soruya karşılık verenlerin %62’si Avrupa’dan daha çok efor göstermesi gerektiğini söylerken, %28’i en az Avrupa kadar efor gösterilmesi gerektiğini işaret ediyor.

Her üç bireyden ikisi, iklim değişikliğinin sebebini orman kayıpları olarak görüyor. Bu oranın, iklim değişikliğine karşı tasa seviyesi ortada olanlarda bile yüksek olduğu görülüyor. Görüşülen şahısların %40’ı petrol, gaz ve kömür üzere fosil yakıtların iklim değişikliğine sebep olduğunu söylüyor. İştirakçilerin %33’ü ise iklim değişikliğine kömürlü termik santralların neden olduğunu söz ediyor.

Son üç araştırmada, şahısların “Türkiye iklim değişikliğine karşı ne yapmalı?” sorusuna en yüksek oranda verdiği karşılık ‘yeşil alanları korumak’ oluyor. Ferdî çabada en çok öne çıkarılan seçenek ise ‘ağaç dikmek’. İkincisi ise güneş ve rüzgardan üretilen elektriği kullanma talebi.

Araştırmaya katılanlar eğitim, hayat stili ve dindarlık düzeyi fark etmeksizin son yıllarda sistemsiz hava olaylarının arttığı tarafında mutabık. Mayıs 2019’dan bugüne yapılan araştırmalarda iklim değişikliğini çok hava olaylarının sebebi olarak görenlerin oranı %89’a çıkmış durumda.

En Çok Karşı Çıkılan Güç Kaynağı Nükleer, En Çok Tercih Edilen ise Güneş

Türkiye’de toplumun büyük bir kısmı Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile şiddetlenen güç krizinden ve rekor kıran kömür, petrol ve doğalgaz fiyatlarından etkilenmemek için güneş gücüne ve rüzgar gücüne yatırım yapılmasını istiyor. Karşılıklar bireylerin yerleşim yerine nazaran incelendiğinde en çok kırda yaşayanlar güneş ve rüzgar yatırımı yapılsın istiyor. Görüşülen şahısların en çok karşı çıkacaklarını söyledikleri güç santralları nükleer güç ve kömürlü termik santrallar olurken, en çok tercih ettikleri güç kaynakları ise güneş ve rüzgar oluyor. Birebir vakitte toplumun %76’sı ‘daha fazla kömür madeni açılmamalı’ diye görüş belirtirken, ‘kömür yerine etrafa daha az ziyan veren güç kaynaklarını tercih etmek gerekir’ diyenlerin oranı son bir yılda %66’dan %79’a çıkıyor.

Geçen yıla nazaran bu yıl da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 2053 yılı için net-sıfır karbon emisyonu amacı hakkında bilgisi olanların oranı birebir kalırken, bu amacı onaylayanların oranı %27 artarak %63’e çıkmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını en çok onaylayanlarsa sofular ve Dindar Muhafazakârlar. Ayrıyeten, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasından haberi olmayanların %58’i bu amacı tekrar de onaylıyor.

Araştırma sonuçlarını kıymetlendiren İklim Haber Yayın Direktörü Dr. Barış Yanlışsız, Türkiye toplumunun iklim krizi konusunda iddia edilenin üzerinde bir farkındalığa sahip olduğunun altını çiziyor: “Türkiye halkı iklim değişikliğinin varlığını inkar etmiyor (%98); iklim değişikliğinin insan tesiriyle olduğunu düşünüyor (%78); iklim değişikliğinden telaş duyuyor (%83). Ve bu oranlar her yıl tertipli olarak artıyor. ABD’li yahut Almanyalı bir etraf ve iklim savunucusu bu oranlara sahip bir halkın modülü olmak için can atardı. Lakin öte yandan bu ülkede hâlâ termik santral inşa ediliyor; termik santrallarda kullanmak üzere linyit üzere kalitesiz bir kömürü çıkarmak için en pahalı ormanlar yıkıma uğruyor; üstelik bu farkındalık seviyesine göre tüm bunlara verilen reaksiyon çok sonlu. Ortada çevre-iklim-enerji siyasetlerini mantıklı ve manalı bir biçimde harmanlayarak dengeli bir politik telaffuz oluşturma konusunda kıymetli bir eksiklik olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Önümüzdeki periyotta, toplumsal cinsiyet ile birlikte çevre-iklim-enerji bahislerinin politik tartışmalara ve rekabete damgasını vuracağını söylemek kahinlik sayılmaz herhalde.”

Anketin sonuçlarını yorumlayan Prof. Dr. Murat Türkeş ise, “Çalışmanın, genel olarak toplumun iklim değişikliği bilim kültürü seviyesinin geliştirilmesi ve artırılmasının yanı sıra, iklim değişikliği ve şiddetli/aşırı hava ve iklim olayları ve afetleri algısının anlaşılması açısından değerli sonuçlar ürettiği açık. Ayrıyeten bu sonuçlar, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarının ve basının, hem iklim değişikliği ve alakalı mevzularda toplumsal ilerlemeyi, farkındalığı ve sorumluluğu artırmak, hem de iklim değişikliği savaşımı, iklim değişikliği direngenliği, etkilenebilirlik ve ahenk vb. hususlarında yapacaklarının daha yanlışsız ve maksat odaklı olabilmesi için ihtiyaç duyulan pek çok değerli bilimsel ipucunu ve göstergeyi sağlıyor” diyor.

Sonuçları pahalandıran Ember Bölge Başkanı Ufuk Alparslan, sonuçların kömür hakkında pek bilinmeyen bir toplumsal algıyı ortaya çıkardığını söylüyor: “Toplumun %79’u, yerli bile olsa kömür yerine etrafa daha az ziyan veren güç kaynaklarının tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Güç krizinin yaşandığı bir yılda bile bu telaffuzun değişmediğini, tam bilakis arttığını gözlemliyoruz. Hakikaten 2021 yılındaki bir evvelki ankette toplumun %66’sı yerli bile olsa kömürün tercih edilmemesi gerektiğini belirtmişti. İklim değişikliği konusunda telaşlı olmayan şahısların dahi %70’inin emsal görüş lisana getirdiklerini düşününce Türkiye’de kömüre karşı konuşmak ve siyaset geliştirmek tahminen de zannedildiği kadar tabu olmayabilir.”

patronlardunyasi.com

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu