Finans

Aracı kurumlar da elektronik ortamda müşteri edinebilecek

Aracı kurumlar, yeni müşterileriyle uzaktan kimlik tespiti yolları ve elektronik ortamda kontrat alakası kurabilecek.

Sermaye Piyasası Şurasının (SPK) “Aracı Kurumlar ve Portföy İdare Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Tekniklerine ve Elektronik Ortamda Mukavele Bağlantısının Kurulmasına Ait Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bildirinin hedefi; aracı kurumlar ve portföy idare şirketleri tarafından yeni müşteri kabulünde kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti metotlarına ve aralıklı olsun olmasın bir bilişim yahut elektronik haberleşme aygıtı üzerinden yazılı biçimin yerine geçecek formda ya da aralıklı olarak kontrat bağının kurulmasına yönelik adap ve temelleri düzenlemek olarak belirlendi.

Uzaktan kimlik tespiti, bu Bildirimde belirtilen yol ve temeller dâhilinde işçi ile kişinin; fizikî olarak tıpkı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak imajlı görüşmesi ve birbiriyle bağlantı kurması ile yapılacak.

Uzaktan kimlik tespiti tekniği bu Bildiride belirtilen metot ve temeller dâhilinde uygulanacak. Uygulanacak usul, yüz yüze yapılan kimlik tespiti metoduna benzeri ve taban düzeyde risk ihtiva edecek formda tasarlanacak.

Kimlik tespiti sırasında kullanılacak dokümanlara, bu dokümanlarda var olan doğrulanabilir özelliklere ve doğrulamanın yapılması sırasında kullanılacak kriterlere ait ayrıntılı dokümanlar oluşturulacak.

Uzaktan kimlik tespitinde kullanılacak manzaralı görüşme usulünde muhtemel teknolojik, operasyonel ve gibisi riskler dikkate alınarak kâfi düzeyde güvenlik tedbirleri alınacak.

Uzaktan kimlik tespiti için kullanılacak süreçler ve sistemler yoluyla uzaktan kimlik tespiti süreci, kritik süreç olarak kıymetlendirilir ve sürecin bilgi teknolojileri yahut işçi tarafından başlatılması, onaylanması ve tamamlanmasına imkân vermeyecek halde tasarlanır ve işletilecek. Sürecin kişi tarafından başlatılması, bilgi teknolojileri tarafından uygulanan denetimler ile devam ettirilmesi ve işçi tarafından yapılacak onaylama ve ek denetimler ile tamamlanması sağlanacak. İşçi tarafından yapılan denetimlerde sürecin riskli bulunması halinde süreç ikinci bir çalışana onaya gönderilir yahut sonlandırılacak.

Uzaktan kimlik tespitine ait kullanılacak sistemlerin edinimi, idaresi ve kullanılmasında 17/12/2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Asılları Hakkında Bildiri III-39.1’in 50 nci hususu ile 5/1/2018 tarihli ve 30292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Sistemleri İdaresi Bildirisi (VII-128.9)’nin 18 inci hususunda yer alan asıllara uyulacak.

Aracı kurum ve portföy idare şirketi tarafından uzaktan kimlik tespiti sürecinin uygulanmasından evvel, iş akış prosedürü oluşturulur ve prosedürde belirlenen sürecin aktifliği test edilerek sonuçları yazılı hale getirilecek. Test sonuçlarının başarılı bulunmaması durumunda prosedürde gerekli güncellemeler yapılır ve sürecin aktifliği ve yeterliliğinden emin olunmadıkça süreç uygulanmayacak.

Uzaktan kimlik tespiti prosedürü yılda en az iki kez gözden geçirilecek. Güvenlik ihlallerinin tespit edilmesi yahut gerçekleşmesi, ilgili mevzuatta değişiklik yapılması, aracı kurumun ve portföy idare şirketinin mümkün dolandırıcılık yahut sahtecilik teşkil edebilecek aksiyonlardan haberdar olması ve kullanılan uzaktan kimlik tespiti formülüne ait zayıflıkların ortaya çıkması üzere durumlarda teknolojik gelişmeler ve uygulamada kazanılan tecrübeler dikkate alınarak sürecin ayrıyeten gözden geçirilmesi sağlanır ve gerekli güncellemeler yapılacak.

Uzaktan kimlik tespitini yapacak işçi ve çalışma ortamı

Uzaktan kimlik tespitinin imajlı görüşme etabı bu mevzuda eğitim almış işçi tarafından gerçekleştirilecek.

Çalışanın, kimlik tespitinde kullanılabilecek evrakların özelliklerini ve bu evraklar için uygulanan geçerli doğrulama sistemlerini öğrenmesi ve dolandırıcılık yahut sahtecilik teşkil edebilecek aksiyonlara, bu Bildirimde ve ilgili başka mevzuatta yer alan yükümlülüklere ait bilgi sahibi olması sağlanacak.

Çalışanın, uzaktan kimlik tespiti sürecine ait yılda en az bir sefer ve her bir güncelleme sonrasında şahsî bilgilerin korunması mevzuatı da dâhil olmak üzere eğitim alması sağlanacak.

İşçinin, kişinin aracı kurum yahut portföy idare şirketi müşterisi olma yahut hizmet ve faaliyetlerinden yararlanma isteğini aracı kurumdan yahut portföy idare şirketinden kendi iradesiyle talep ettiğine kuşku bırakmayacak biçimde karar verebilmesi konusunda eğitim alması sağlanacak.

Uzaktan kimlik tespiti sürecinde işçinin, yaşanabilecek güvenlik zafiyetlerinin ya da suistimallerin engellenmesine yönelik gerekli önlemlerin alındığı, erişimi sonlandırılmış başka alanlarda çalışması sağlanacak.

Bireye itimat açısından çalışanın aracı kurum yahut portföy idare şirketi ismine çalıştığını yansıtacak biçimde uygun bir ortam oluşturulması yahut teknikler kullanılması sağlanacak.

Aracı kurum yahut portföy idare şirketi tarafından engelli şahıslara hizmet verebilmek maksadıyla gerekli tedbirler alınacak.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu