Ekonomi

“Çocuk Bayramı’nda” sayılarla Türkiye’de Çocuklar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Çocuklara verilen bu bayram cumhuriyetin ve Türkiye’nin geleceğinin teminatı nitelikte. 23 Nisan’ın “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kabul edilmesi de çocuk ve gençlere verilen kıymeti bir kere daha göstermiş oluyor.

Bununla birlikte Türkiye sosyolojisinde çocuklarının pozisyonu, sayısı ne olduğu merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) en son 2022 yılı sonuçlarını açıkladığı “İsta­tistiklerle Çocuk” araştırması detaylı karşılıklar veriyor.

Dünya gazetesinden Naki Bakır’ın haberine nazaran Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Siste­mi’nin (ADNKS) baz alındığı araştır­ma sonuçlarına nazaran, 2022 yıl sonu iti­barıyla 85 milyon 279 bin 553 kişi olan Türkiye nüfusunun 22 milyon 578 bin 378’ini, Birleşmiş Milletler tarifine nazaran 0-17 yaş ortasını kapsayan çocuk­lar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51.3’ünün erkek, yüzde 48.7’sinin kız ol­duğu belirlendi. 2022 yılında çocuk nü­fusun yüzde 25.1’i 0-4 yaş, yüzde 29.4’ü 5-9 yaş, yüzde 28.5’i 10-14 yaş ve yüzde 17’si 15-17 yaş kümesinde yer aldı.

ÇOCUK NÜFUS ORANI AB’DEN YÜKSEK

Türkiye’nin 2022 itiba­rıyla yüzde 26.5 olan ço­cuk nüfus oranının Av­rupa Birliği (AB) ülke­lerinden daha yüksek olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının AB üyesi 27 ülkenin ortalamasın­da yüzde 18.1 olduğu be­lirlendi. 2022 prestijiyle AB’ye üye ülkeleri içinde en yüksek ço­cuk nüfus oranına sahip ülkeler yüzde 23.6 ile İrlanda, yüzde 21.3 ile Fransa, yüzde 21.0 ile İsveç. Çocuk nüfus ora­nının en düşük olduğu ülkeler ise yüz­de 15.6 ile İtalya, yüzde 15.8 ile Porte­kiz, yüzde 15.9’la Malta oldu.

ADNKS sonuçlarına nazaran vilayetlerin top­lam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ilin, yüzde 44.9’la Şanlıurfa oldu­ğu belirlendi. Bu ili yüzde 41.4’le Şırnak ve yüzde 39.3’le Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu vilayet ise yüzde 16.9 ile Tunceli oldu. Bu ili yüzde 17.7 ile Edirne ve yüzde 18.4’le Kırklareli izledi.

EN ÇOK ÇOCUK ŞANLIURFA’DA

Öte yandan, 2022 yılında toplam ha­ne halkı sayısı 26 milyon 75 bin 365 olurken, hanelerin yüzde 44.3’ünde 0-17 yaş kümesinde en az bir çocuk bu­lunduğu görüldü. Bu hanelerin vilayetlere nazaran dağılımı incelendiğinde, 0-17 yaş kümesinde en az bir çocuk bulunan ha­ne halkı oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 70.3’le Şanlıurfa, en düşük oldu­ğu ilin yüzde 29’la Tunceli olduğu belir­lendi. En az bir çocuk bulunan hanele­rin yüzde 18.9’unda 0-17 yaş kümesinde bir çocuk, yüzde 15.4’ünde iki çocuk, yüzde 6.5’inde üç çocuk, yüzde 2.2’sin­de dört çocuk, yüzde 1.3’ünde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.

Millî Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine nazaran okul öncesi eğitim seviyesinde beş yaş kümesinde 2020/21 öğretim yılında yüzde 56.9 olan net okullaşma oranı, 2021/22 öğretim yı­lında yüzde 81.6’ya yükseldi. Beş yaş net okullaşma oranı, erkek ço­cuklarda yüzde 81.9, kız çocuk­larda yüzde 81.4 oldu. 2021/22 öğretim yılında net okullaşma oranı ilkokul seviyesinde yüz­de 93.2, ortaokul düze­yinde yüzde 89.8 ve or­taöğretim düzeyinde yüzde 89.7 olarak ger­çekleşti.

ÇOCUKLAR KENDİNİ “MUTLU” HİSSEDİYOR

Türkiye çocuk araştırması sonuç­larına nazaran, tüm yaşantılarında ken­dini keyifli hissettiğini belirten 13-17 yaş kümesindeki çocukların oranı yüzde 69.1, kendini orta düzeyde keyifli his­seden birebir yaş kümesindeki çocukların oranı yüzde 27.6, kendini mutsuz hisse­denlerin oranı ise yüzde 3.4 oldu.

13-17 yaş kümesindeki erkek çocuk­larda kendini keyifli hissettiğini belir­tenlerin oranı yüzde 71.4, orta düzeyde keyifli hissedenlerin oranı yüzde 25.6, mutsuz hissedenlerin oranı ise yüzde 2.9 oldu. Tıpkı yaş kümesindeki kız ço­cuklarda kendini keyifli hissedenlerin oranı yüzde 66.5, orta düzeyde keyifli hissedenler yüzde 29.6, mutsuz hisse­denlerin oranı ise yüzde 3.9 çıktı.

patronlardunyasi.com

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu