Ekonomi

Hayat Kümesi Sigortaları Yönetmeliği’nde değişiklik

SEDDK’nin ‘Hayat Kümesi Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna nazaran, Hayat Kümesi Sigortaları Yönetmeliği’nin ilgili unsurunda yer alan ‘Müsteşarlık’ ibaresi ‘Kurum’ olarak değiştirilirken, kurum ise SEDDK olarak belirlendi.

Kelam konusu yönetmeliğin, 10’uncu hususunun birinci fıkrası, “Gider hissesi, aracı kurulu (veya üretim masrafı) ile işletme masrafı oranı ve varsa erken ayrılma kesintisi oranı tarifelerin özelliklerine nazaran Kurum tarafından belirlenecek metot ve temeller çerçevesinde şirket tarafından belirlenir.” biçiminde değiştirildi.

Yapılan değişiklikle sigortadan ayrılma mühletinin tamamlanmasını müteakip sonlandırılan mukavelelerde ayrılma tarihine kadar ödenmiş birikim primleri toplamına erken ayrılma kesintisi uygulanamayacak.

Erken ayrılma durumunda sırf birikim primlerine ait kar hissesi toplamının, ilgili mevzuat kapsamında hesaplanacak vergi kesintileri yapıldıktan sonra kalan meblağının belirli bir oranı formunda erken ayrılma kesintisi uygulanabilecek.

Yönetmeliğin 15’inci unsurunun birinci fıkrası kapsamında sonlandırılan kontratlarda, ayrılma tarihine kadar ödenmiş birikim primleri ile bunlara ait kar hissesinin toplamı, toplam kar hissesi meblağından ilgili vergiler düşüldükten sonra kalan kar hissesi meblağı üzerinden şirket tarafından belirlenmiş oranda yapılacak kesinti sonrası sigorta ettirene iade edilecek. Kelam konusu kesinti oranı ise bilgilendirme formu ve poliçenin birinci sayfasında en az 14’lük puntolarla yazılacak.

1 Ocak 2022’den itibaren geçerli kılınan yönetmelik kararlarını, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Şurası Lideri yürütecek.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu