Finans

İhraçlarda teminatlara ait temeller belirlendi

Sermaye Piyasası Şurası (SPK), sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihracında verilecek teminatlara ait asılları belirledi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihracına ait metot ve temeller hakkında bildiriye nazaran, İhraççılar, ihraç edecekleri sermaye piyasası araçlarını bildiri kapsamında teminat altına alabilecek. SPK; ihraççı, ihraççının tipi yahut finansal durumu, ihraç meblağı yahut ihracı planlanan sermaye piyasası aracı tipine bağlı olarak ihraç edilecek sermaye piyasası aracının teminat altına alınmasını zarurî tutabilecek.

Teminata mevzu varlıkların mülkiyetinin, genel saklama yetkisine sahip yatırım kuruluşları olarak tanımlanan teminat yöneticisine bölümü yahut bunlar üzerinde teminat yöneticisi lehine sonlu tıpkı hak tesisine ait süreçler tamamlanmadan, bildiri kapsamında teminatlı sermaye piyasası aracının satışına başlanamayacak. Bu süreçler en geç satışa başlanmadan bir iş günü evvel tamamlanacak.

SPK, teminata bahis varlıkların zaman tarihindeki bedelinin, ihraççının teminatlı ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarından doğan yükümlülüklerinin dönem tarihi prestijiyle hesaplanan fiyatına eşit ya da bu fiyattan yüksek olmasını isteyebilecek.

Bildirim kapsamında sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihracı için SPK’dan bu maksatla bir ihraç tavanı alınacak. Alınan ihraç tavanı çerçevesinde yapılacak ihraçların teminatlı olması mecburî olacak.

Teminata bahis varlıklar

Bildiriye nazaran, nakit TL yahut döviz, Hazine tarafından ihraç edilen döviz cinsinden tahviller, DİBS, Varlık Kiralama AŞ tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Borsa İstanbul Yıldız Pazarda süreç gören hisseler, bankalar tarafından ihraç edilmiş özkaynak hesaplamasına dahil edilecek niteliktekiler hariç borçlanma araçları, rastgele bir kısıtlama içermeksizin birinci talepte derhal ödeme taahhüdünü içeren banka teminat mektupları, yatırım fonu katılma hisseleri, borsada süreç gören standart değerli madenler, ipoteğe dayalı menkul değerler ve varlığa dayalı menkul değerler, sigortalanması koşuluyla, 4721 sayılı kanunun 704. unsurunda belirtilen taşınmaz mallar ile sayılan varlıklar üzerinde tesis edilebilecek hudutlu tıpkı haklar ihraç edilecek sermaye piyasası araçları için teminata bahis edilebilecek.

Varlığa yahut ipoteğe dayalı menkul değerler bildirisinin 16. hususunda belirlenen nitelikleri haiz, birebir bildirimin 15. hususunun birinci fıkrasında sayılan varlıklar ile niteliğine uygun olması durumunda sigortalanması kaidesiyle ticari süreçlerde taşınır rehini kanununun 5. unsurunun birinci fıkrasının ilgili bentlerinde yer alan varlıkların da teminata bahis edilebilecek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu