Ekonomi

Kamu yönetimleri bütçe hesaplarında düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Merkezi İdare Kapsamındaki Kamu Yönetimlerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine Ait Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, kesin hesap cetvelleri mali hizmetler ünitesi tarafından, Muhasebat Genel Müdürlüğünce belirlenen kurallara uygun olarak, bütçe uygulamasına temel muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanacak.

Bu hesaplar, Genel Müdürlükçe belirlenen müddetlerde ilgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanmış olarak 4 nüsha halinde ilgili yönetimler tarafından Bakanlığa gönderilecek. Yönetimlerin kesin hesaplarının Genel Müdürlüğe elektronik ortamda gönderilmesine ait düzenlemeler Bakanlıkça yapılacak.

Kamu yönetimlerince düzenlenecek bütçe cetvelleri de yönetmelikte sıralanırken bu cetvellerin hangi ögeleri içerecek biçimde hazırlanacağı da belirtildi.

Bütçe uygulama sonuçları cetveli, kamu yönetimlerinin Bütçe Kanunu ile belirlenen programlara tahsis edilen ödenek ve bütçe masraf gerçekleşmeleri ile gelir iddiası yapılan kamu yönetimlerinin bütçe gelir bilgilerini içerecek halde düzenlenecek ve ilgili bakan tarafından imzalanacak.

Program bazında bütçelemeye geçilmesiyle birlikte, program bazında bütçe sarfiyatları cetveli ile program ve ekonomik sınıflandırmaya nazaran bütçe masrafları cetveli de hazırlanacak.

Kesin hesap cetvellerindeki bilgilerin konsolide mizan bilgileriyle dengeli olması gerekecek. Kurumlardan gelen kesin hesaba temel cetveller ile mizanlardaki bilgiler ortasında tutarsızlık olması halinde Bakanlık uyumsuzluğun giderilmesini ilgili kamu yönetiminden isteyecek. Bakanlıkça verilen mühlet içinde uyumsuzluğun giderilmemesi halinde durum Cumhurbaşkanlığı ile Sayıştay Başkanlığına bildirilecek.

2021 yılı Merkezi İdare Kesin Hesap Kanun Teklifi’nin hazırlanmasında bu yönetmelik kararları uygulanacak.

Program bazlı bütçeye nazaran düzenleme

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Merkezi İdare Kesin Hesap Kanunu Teklifi eki cetvellerin düzenlenmesine ait Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Bildirimi de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bildirime nazaran, 2021 yılı prestijiyle Merkezi İdare Bütçe Kanunu’nun ve kurum bütçelerinin performans temelli program bütçe yaklaşımıyla hazırlanması nedeniyle bütçe uygulama sonuçlarını içeren ve kurum kesin hesap cetvellerinin icmali olan teklif eki cetvellerde değişikliğe gidildi. Bu hedefle Merkezi İdare Kesin Hesap Kanunu Teklifi eki cetveller ile bunların düzenlenmesine ait yordam ve asıllar tekrar belirlendi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu