Ekonomi

MÜSİAD: 2022; yatırım, ihracat ve istihdamda değerli fırsatlar barındırıyor

Müstakil Endüstrici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 895 üye iş insanıyla gerçekleştirdiği ‘Ekonomi Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara nazaran, 2022 yılı yatırım, ihracat ve istihdam alanında değerli fırsatlar barındırıyor.

İktisat Anketi kapsamında, birinci olarak ‘2021 yılında iç satışlarının, evvelki yıla kıyasla ne tarafta değiştiği’ soruldu. Ankete katılan üyelerin yüzde 46’sı bu soruya ‘arttı’ karşılığını verirken, ‘azaldı’ karşılığını verenlerin oranı ise yüzde 37 oldu. 2021’in birinci 9 ayına ait yüzde 11,7’lik GSYİH büyümesinde iç tüketimin katkısı 8,2 puan olmuştu. Bu bağlamda ankete katılan üyelerin yüzde 46’sı Türkiye iktisadının iç talep kaynaklı büyümesine dayanak verdikleri açıkladı.

Kapasite kullanımı artış kaydetti

MÜSİAD üyelerine yöneltilen ikinci soru ise 2020’ye kıyasla kapasite kullanımlarının ne istikamette değiştiği oldu. Üyelerin yüzde 41’i kapasite kullanımlarının artış kaydettiğini, yüzde 35’i azaldığını, yüzde 24’ü ise değişmediğini tabir etti. Bu bilgiler; Türkiye’de 2021 yılının başında yüzde 75,4 düzeyinde olan imalat sanayi kapasite kullanımının, yıl sonu prestijiyle yüzde 78,7’ye yükselmesini teyit etti.

İhracat performansı güçlendi

Üyelere, ihracat süreçlerinin evvelki yıla kıyasla ne istikamette değiştiği sorulduğunda, yüzde 36’sı bu soruya ‘arttı’ karşılığını verirken, yüzde 19’u ihracatlarının azaldığını, yüzde 45’i ise değişmediğini söz etti. Evvelki yıla nazaran ithalat seyrinin kıymetlendirilmesi noktasında ise anket iştirakçilerinin yüzde 25’i ‘arttı’, yüzde 22’si ‘azaldı’, yüzde 53’ü ise ‘değişmedi’ karşılığını verdi.

Öz sermaye yatırımları yükselişe geçti

Üyelerin yüzde 39’u evvelki yıla nazaran yatırımlarının arttığını, yüzde 35’i ise azaldığını söz etti. Yeni yatırımların önündeki en büyük pürüz olarak öne çıkan yüksek faiz oranlarının, Türkiye ekonomisindeki büyümeyi sınırladığı dikkat çekti. Üyelerin yüzde 59’u öz sermaye, yüzde 32’si kredi, yüzde 9’u paydaşlık, yüzde 0,5’i ise halka arz formülüyle yatırımlarını artırdığını vurguladı.

İstihdam artışı devam etti

Ocak 2021’de 27,7 milyon seviyesinde olan toplam istihdam, Ekim 2021 periyodu prestijiyle 29,6 milyona yükseldi. Böylelikle 10 ayda ek 1,9 milyon istihdam alanı oluşturuldu. Bir evvelki yıla nazaran istihdam süreçlerini pahalandıran MÜSİAD üyelerinin yüzde 35’i istihdamlarının arttığını, yüzde 28’i ise azaldığını söz etti.

Yüzde 52’si yeni iktisat modelini olumlu buldu

İktisat Anketi’nde üyelere ‘Yeni İktisat Modeli’ kapsamında düşük faiz/rekabetçi dolar kurunun, 2022 yılında işlerine nasıl yansıyacağı sorulduğunda ankete katılan üyelerden ‘olumlu etkileyecek’ karşılığı verenlerin oranı yüzde 52, ‘olumsuz etkileyecek’ diyenlerin oranı ise yüzde 17’de oldu.

İç satışlar artış gösterecek

Yurt içi satışlarının 2022 yılındaki mümkün seyri tahlil edildiğinde İktisat Anketi’ne katılan üyelerin yüzde 46’sı 2022’de yurt içi satışlarının artacağını söz ederken, azalış beklentisi ise yüzde 28’e düzeyinde gerçekleşti.

Ankete nazaran, 2022 yılında ihracat potansiyellerinin artacağını belirten MÜSİAD üye sayısı yüzde 58 olurken, üyelerin sadece yüzde 9 ihracat süreçlerinin azalabileceği, yüzde 33 değişmeyeceği karşılığını verdi.

‘2022 yılının şirketiniz açısından 2021 yılına nazaran nasıl geçmesini bekliyorsunuz?’ sorusuna ankete katılan MÜSİAD üyeleri yüzde 58’i ‘daha iyi’, yüzde 20’si 2021 ile benzeri biçimde, yüzde 22’si ise ‘daha kötü’ karşılığı verdi.

“Döviz girdi sorunu büyük oranda aşılacak”

İktisat Anketi kapsamında açıklamalarda bulanan MÜSİAD Genel Lideri Mahmut Asmalı, 11 Eylül 2021’de gerçekleşen MÜSİAD 26’ncı Olağan Genel Kurulu’nun akabinde 100 günü geride bıraktıklarını söyledi. Bu süreç zarfında Türkiye’yi yurt içinde ve dışında muvaffakiyetle temsil ettiklerini kaydeden Asmalı, “Farklı ülkelerle küresel iş birliklerine imza attık. Ticaret ve ihracat sürecimizi geleceğe taşıyacak inovatif iş modelleri geliştirdik. Yurt içinde 88 şubeye, yurt dışında ise 74 ülkede, 81 irtibat noktasına ulaştık. Değişik kesimlerde faaliyet gösteren 12 bin üyemiz ve 60 bin firmamız ile 1 milyon 800 bin bireye istihdam sağlıyoruz.” dedi.

2021’in Türkiye’nin küresel arenada her istikametiyle ayrıştığı ve öne çıktığı bir yıl olduğunu belirten Asmalı, şunları kaydetti: “Değişim parametrelerinin başında istihdam potansiyeli geliyor. 2021 yılı üçüncü çeyreği itibariyle hizmet, tarım, sanayi ve inşaat dallarının istihdam süreçlerini, salgın öncesindeki düzeylerin üzerine çıkardıklarını gözlemliyoruz. Türkiye, 2021 yılı ihracat maksadı olan 211 milyar doları aştı ve 2021’i 225,4 milyar dolarlık rekor ihracatla kapattı. OVP kapsamında 2023 yılı için hedeflenen 242 milyar dolarlık ihracata 2022 yılında rahatlıkla ulaşabileceğine inanıyoruz. 2022 yılı ve sonrasında Türkiye iktisadında döviz girdi probleminin büyük oranda aşılacağına ve kalıcı bir halde cari fazla veren bir yapıya kavuşacağımıza eminiz. Türkiye; üretim, hizmet ve dağıtım potansiyeliyle lojistik alanında küresel bir hub olma yolunda ilerliyor. MÜSİAD olarak Türkiye iktisadının bilhassa hizmet ihracatının artması ile 2022 yılında, 250 milyar dolarlık ihracat gayesini aşacağına inanıyoruz.”

“Beklentiler, TL’yi özendirme paketiyle müspete döndü”

Global düzlemde bütün ülkelerin esas sorunu olan enflasyonun, 2022’de öncelikli gündem unsurları olacağına değinen Asmalı, “20 Aralık 2021’de açıklanan TL’yi Özendirme Paketi sonrasında döviz karşısında süratli bir paha kazanan Türk Lirası, iç piyasada fiyatlar üzerindeki maliyet enflasyonu baskısını önemli oranda azalttı. Bu sürecin Türkiye iktisadı için bir milat olduğuna inanıyoruz. Türkiye iktisadının 2022 yılına yönelik olumsuz beklentilerinin, TL’yi Özendirme Paketi’nin akabinde süratle olumluya döndüğünü gözlemliyoruz. Üreticilerimiz, sanayicilerimiz, yatırımcılarımız ve girişimcilerimiz 2022’ye çok daha umutlu girdi.” değerlendirmesini yaptı.

“Önlem paketi ile TL üzerindeki manipülasyon sona erecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yatırım, üretim ve istihdam odaklı bir büyüme modeliyle yol alma sürecini MÜSİAD olarak desteklediklerini belirten Mahmut Asmalı, “Yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah sisteminin, toplumun tamamına yansıtıldığı yeni bir ekonomik model inşa edildi. Bu süreçte MÜSİAD olarak üstümüze düşen her sorumluluğu yerine getireceğiz. TL mevduatlarındaki getirinin, kur artışı karşısında korunacak olması dolarizasyonu önemli manada önleyecek. Bu düzenlemenin yanı sıra BES’te devlet katkısının artırılması, DİBS’e yönelik stopaj affı ve yastık altı olarak tabir edilen altın yatırımları için geliştirilecek yatırım araçları, vatandaşlarımıza döviz karşısında alternatif yatırım alanları sunacak. Kelam konusu tedbir paketiyle birlikte döviz kurunu üst tarafta baskı altında tutan birçok öge bertaraf edilecek ve TL üzerindeki algı manipülasyonu da sona erecek.” dedi.

“Üreten güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz”

2022’nin Türkiye iktisadı için güçlü büyüme sürecinin devam ettiği bir devir olacağını belirten Asmalı, “İç talep, net dış talep ve yatırımlardaki değişimlerin her birinin büyümeye müspet dayanak vereceğine inandığımız 2022 yılında Türkiye ekonomisindeki büyümenin, piyasa varsayımlarını aşarak yüzde 5 civarında gerçekleşeceğine inanıyoruz. Kelam konusu tedbirlerin tesirlerinin, piyasaya büsbütün yansımasıyla, 2022’nin ikinci yarısı itibariyle, fiyatlar genel seviyesindeki artışların olağan düzeylere yaklaşacağını öngörüyoruz. Üreten ve güçlü bir Türkiye için çalışmalarımız sürdüreceğiz.” diye konuştu.

“Ekonomi Anketi de olumlu büyümeyi destekliyor”

Mahmut Asmalı, 2021 yılı değerlendirmeleri ve 2022 yılı projeksiyonunun akabinde klasik olarak her yılın son ayında MÜSİAD üyelerinin iştirakiyle hazırlanan ‘Ekonomi Anketi’ sonuçlarının da Türkiye’nin büyüme atılımını desteklediğini belirtti.

2021’de farklı bir sistem izlendiğini ve üyelere yöneltilen 10 soruluk anket formatının, 21 soruya çıkarıldığını söyleyen Asmalı, “Bu sorulardan birinci 9’u geride bırakmış olduğumuz 2021 yılının değerlendirilmesini, kalan 12 soru ise 2022 yılına dair beklenti ve öngörüleri içeriyor. Anket çalışmasında dikkat çeken en değerli yansımalardan biri de MÜSİAD üyelerinin ‘TL’yi Özendirme Paketi’nin akabinde 2022 yılına çok daha müspet bir algıyla girmiş olmaları.” yorumunda bulundu.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu