Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (05.05.2023)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– BOTAŞ Boru Çizgileri ile Petrol Taşıma A.Ş. İhale ve Alım Yönetmeliği
–– Nükleer Tesislerde Yangın Güvenliği Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Gümrük Genel Bildirisi (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 114)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 191)
KURUL KARARLARI
–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 04/05/2023 Tarihli ve 11827 Sayılı Kararı
–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 04/05/2023 Tarihli ve 11835 Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurasının 04/05/2023 Tarihli ve 10594 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2022/97, K: 2023/13 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2022 Tarihli ve 2018/26955 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/1/2023 Tarihli ve 2017/20526 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2023 Tarihli ve 2019/33281 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/3/2023 Tarihli ve 2016/5002 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/3/2023 Tarihli ve 2019/19160 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2023 Tarihli ve 2019/8391 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2023 Tarihli ve 2020/23006 Müracaat Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu