Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (25.12.2021)

YASAMA KISMI

KANUNLAR

7346 Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Süreksiz 67 nci Unsurunda Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4970)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611)

YÖNETMELİKLER

–– Güç Kaynaklarının ve Gücün Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİ

–– Motorin Cinslerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri

ŞURA KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 23/12/2021 Tarihli ve 10658 Sayılı Kararı

YARGI KISMI

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

–– Uyuşmazlık Mahkemesine İlişkin Kararlar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu