Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (29.01.2022)

YASAMA KISMI

KANUNLAR

7352 Vergi Metot Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7353 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Bahisli Mutabakat Ek-1’in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1970 ve 1973 Sayılı Kararları Çerçevesinde Kabul Edilen 21/6/2011 Tarihli ve 2011/2001 Sayılı Bakanlar Heyeti Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5132)

–– 6/12/1982 Tarihli ve 8/5752 Sayılı Bakanlar Konseyi Kararının Eki “Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine Ait Karar”da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5133)

–– Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi İstanbul Ek Alanı” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı 5134)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)

YÖNETMELİKLER

–– 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Özgür Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kontrol Yönetmeliği

–– Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

GENELGE

–– Basın ve Yayım Faaliyetleri ile İlgili 2022/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

BİLDİRİ

–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Fiyatlara Ait Yöntem ve Asıllar Hakkında Bildirim (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2022/4)

YARGI KISMI

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine İlişkin Kararlar

İLÂN KISMI

– Resmî Gazete İlan Fiyat Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu