Ekonomi

TCMB’den Resmi Gazete’nin tekrarlanmış sayısında iki bildirim

TCMB’nin Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Bildirisi, Resmi Gazete’nin 21 Aralık tekrarlanmış sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bildiride yurt içi yerleşik gerçek şahısların Döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden iştirak fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve iştirak fonu sahiplerine sağlanacak dayanağa ait yordam ve asılları düzenlendi.

Bildirimde, “banka”nın; 19 Ekim 2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü unsurunda tanımlanan mevduat ve iştirak bankalarını, dönüşüm kurunun; döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden iştirak fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği gün saat 11.00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurunu, vade sonu kurunun ise Türk lirası mevduat yahut katılma hesabının vadesinde saat 11.00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurunu tabir ettiği bildirildi.

Bildirinin döviz tevdiat hesapları ve iştirak fonlarının vadeli Türk lirası mevduat yahut katılma hesaplarına dönüşümü kısmında, şunlar kaydedildi:

“20 Aralık 2021’de mevcut olan ABD doları, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden iştirak fonu hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir. Bankanın bu süreç sonucunda elde ettiği döviz dönüşüm kuru üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınır ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılır. Banka tarafından 3 ay, 6 ay yahut 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat yahut katılma hesabı açılır. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamaz. Katılma hesaplarına sağlanacak getirinin iştirak bankalarının Merkez Bankası ile açık piyasa süreçleri kapsamında yaptıkları bir hafta vadeli repo süreçlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde ortadaki farkı iştirak bankası tek taraflı olarak karşılar.”

Bildirimde, vade sonunda kur farkının ödenmesi kısmında, vade sonunda Türk lirası mevduat yahut katılma hesabı sahibine anapara ile faiz yahut kâr hissesinin banka tarafından ödeneceği belirtilerek, “Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan meblağın banka tarafından ödenecek faiz yahut kâr hissesinden yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan meblağdan faiz yahut kâr hissesi düşülerek hesaplanan meblağ Merkez Bankasınca mevduat yahut katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır.” denildi.

Türk lirası mevduat yahut katılma hesabından vadeden evvel çekim yapılması halinde Merkez Bankasınca kur farkına ait ödeme yapılmayacağı vurgulanan bildiride, “Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat yahut katılma hesapları bu unsurun ikinci fıkrasında belirtilen dayanaktan bir sefere mahsus olarak faydalanabilir.” sözlerine yer verildi.

Bildirinin istisnalar kısmında şunlar kaydedildi:

“16 Ekim 2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Ziyana Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu Süreçlerde Sağlanacak Öteki Menfaatler Hakkında Bakanlar Heyeti Kararının 4’üncü unsurunun birinci fıkrası ile 10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Ziyana Katılma Oranları Hakkında Bildiri’nin (Sayı: 2020/3) 3’üncü unsurunun birinci fıkrasının birinci cümlesi ve dördüncü fıkrası kararları bu Bildiri kapsamında açılacak Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına uygulanmaz.”

Zarurî Karşılıklar Hakkında Bildiri’de değişiklik

TCMB’nin Mecburî Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim de Resmi Gazete’nin 21 Aralık tekrarlanmış sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburî Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 4’üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendi şöyle değiştirildi:

“a) Mevduat/katılım fonu (3 Şubat 2007 tarihli ve 26423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve İştirak Fonlarının Vadeleri ve Tipleri Hakkında Bildiri (Sayı:2007/1) kapsamındaki resmî kuruluşlar ile 7 Mart 2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamındaki kurumlardan kabul edilenler ile asılları Merkez Bankasınca belirlenen yabancı para mevduat/katılım fonundan vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüşen fiyatlar hariç).”

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu