Finans

TCMB’nin YUVAM hesapları ile ilgili tarz ve asıllar belirlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının(TCMB) “Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve İştirak Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna nazaran, YUVAM hesaplarının vadeleri Merkez Bankasınca yayımlanacak yöntem ve temellerde belirlenecek.

YUVAM hesaplarına dönüştürülen döviz fiyatları üzerinden anaparasına vade kümelerine nazaran sağlanacak ek getirinin oranları ve yöntemi Merkez Bankasınca yayımlanacak metot ve temellerde belirlenecek. Ek getiri döviz bazında anaparanın Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanır ve Türk lirası olarak ödenecek.

Yurt dışında yerleşik vatandaşların ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden iştirak fonu hesabı bakiyeleri hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek YUVAM hesabı açılacak.

Banka tarafından Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankasınca dönüşüm kuru üzerinden satın alınır ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak.

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamaz. Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının iştirak bankaları ile açık piyasa süreçleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım süreçlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde ortadaki farkı iştirak bankacılığı asılları çerçevesinde iştirak bankası karşılayabilir, karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.

Vade sonu süreçleri

Vade sonunda YUVAM hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.

Vade sonunda hesap sahibinin vade sonu kuru üzerinden hesaplanan döviz bazında anaparası ile Merkez Bankasınca sağlanacak ek getiri meblağı toplamını elde etmesi temel olacak. Katılma hesaplarında iştirak bankacılığı asılları geçerli olacak.

Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan fiyatın banka tarafından ödenecek faiz/kâr hissesinden yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan meblağdan faiz yahut kâr hissesi düşülerek hesaplanan fiyat ile Merkez Bankasınca sağlanacak ek getiri fiyatı Merkez Bankasınca mevduat yahut katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.

Vadeden evvel çekim yapılması durumunda Merkez Bankasınca kur farkı ve ek getiri meblağı ödenmeyecek.

İstisnalar

16/10/2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Ziyana Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu Süreçlerde Sağlanacak Öbür Menfaatler Hakkında Bakanlar Konseyi Kararının 4 üncü unsurunun birinci fıkrası ile 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Ziyana Katılma Oranları Hakkında Bildirim (Sayı: 2020/3)’in 3 üncü unsurunun birinci fıkrasının birinci cümlesi ve dördüncü fıkrası kararları bu Bildirim kapsamında açılacak Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına uygulanmayacak.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu