Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (06.01.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Beşeri Tıbbi Eserlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5066)

–– Van İli, Erciş İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı Potansiyel Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5067)

–– Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Bölgelerde Dalış Yasağı Uygulanmasına Dair 5/4/2016 Tarihli ve 2016/8743 Sayılı Bakanlar Heyeti Kararının Eki Ege Denizi’nde Yer Alan Dalışa Yasak Alanlara Ait Koordinat Listesinde Bulunan E17 Numaralı Alana İlişkin Koordinatların Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5068)

–– “Ardahan-Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası”nın Hudutlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5069)

–– Bitlis İli, Merkez İlçe, Cevizdalı Köyünün, Siirt İli, Şirvan İlçesine Bağlanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5070)

–– Filyos Sanayi Bölgesinin Sonlarının Değiştirilmesi ile Kimi Alanların Türkiye Petrolleri Anonim İştirakine Münferit Yatırım Yeri Olarak Tahsis Edilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 5071)

YÖNETMELİKLER

–– Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5072)

–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Avrupa Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2021 Tarihli ve 2018/32475 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2021 Tarihli ve 2018/36451 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2017/18087 Müracaat Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Başkanlık Heyetinin 2022/1 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu